Nors ir karantinas, laikantis saugumo reikalavimų dauguma gimnazijų nepabijojo surengti šventės ...

Abu jie per VBE sesiją surinko po tris šimtukus, Gerda už ...

2020 metų abiturientams teko didžiulis iššūkis – gimnazijas baigti ir valstybiniams ...

O nekantriai laukdami, įspūdžiais ir lūkesčiais bei nuotolinio mokymo įvertinimu sutiko ...