AAD pareigūnų teigimu, situacija gerėja. Nustatyti 135 mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimai ...

Daugiausia reidų surengta ir patikrinta žvejų didžiausiose valdybose. Vilniaus valdyboje surengtas 91 ...

Tikslinė lašišų ir šlakių verslinė žvejyba Kuršių mariose ir ligi šiol ...

Reide dalyvavo visų Departamento valdybų gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (GGAI) – ...