Tarp rajono politikų – vėl rietenos: dėl įtartinos E. Padimansko veiklos frakciją palieka L. Jagintavičienė

Paskutinio Šilutės savivaldybės tarybos posėdžio pabaigoje nuskambėjo toks Valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos narės Lijanos Jagintavičienės pareiškimas, kuris sukėlė nerimą ne tik frakcijos vadovui Sigitui Majui, bet ir valdančiosios koalicijos vadovui merui Vytautui Laurinaičiui ar dabar jį dėl ligos pavaduojančiam vicemerui Sigitui Šepučiui.

L. Jagintavičienė išstojo iš savivaldybės Tarybos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pareiškusi, kad nesitaikstys su kai kurių frakcijos narių korupcine veikla. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininkas S. Majus sakė, kad iki pareiškimo taryboje L. Jagintavičienė jokių priekaištų nereiškė.

L. Jagintavičienė pareiškė, kad ji išstoja iš frakcijos, nes nebenori taikstytis su kai kurių frakcijos narių korupcine veikla.

Visada jautė diskomfortą

Kitą dieną po Tarybos posėdžio viename rajono laikraštyje išspausdintas straipsnis apie tai, kad Šilutės ligoninės medikas, Tarybos narys, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Edgaras Padimanskas dalyvavo mokymuose ir gyveno viešbutyje, o šias išlaidas apmokėjo ne ligoninė, ne jis pats asmeniškai, o vaistais prekiaujanti farmacijos įmonė.

L. Jagintavičienė „Šilutės naujienoms“ sakė, jog ji kol kas nėra apsisprendusi ir neketina siūlytis į kurios nors kitos frakcijos sudėtį, lygiai taip pat, kaip ir likti valdančiojoje koalicijoje ar šlietis prie opozicijos. Pasak jos, svarstant klausimus ir sprendžiant, kaip balsuoti, ji visuomet jautė diskomfortą, kad reikia derintis prie koalicijos ar frakcijos vadovų nuomonės.

Vertindama frakcijos veiklą ji sakė, kad yra nusivylusi, nes nuo savo politinės karjeros pradžios į frakcijos pasitarimus buvo pakviesta gal tik tris kartus. Taigi, jos nuomone, frakcija yra neveikli.
Frakcijos pirmininkas S. Majus sakė, kad iki pareiškimo, jog išstoja iš frakcijos, L. Jagintavičienė jokių priekaištų ar pageidavimų nereiškė. Jos išstojimas frakcijos veiklai nepakenks, nes jos sudėtyje lieka trys politikai. Frakcijos išsaugojimui tiek narių pakanka.

Valstybė taip mokytis leidžia

Paklausėme ir politiko E. Padimansko, kaip jis reaguoja į straipsnį, kuriame yra kaltinamas „susipainiojęs korupcijos smirdale“ ir į tai, kad galimai dėl jo nešvarios reputacijos kolegė paliko frakciją.

Pasak E. Padimansko, laikraščio redakcija tendencingai užsipuolė jį, kaip mediką, dalyvavusį mokymuose. Jam, kaip ir kitiems Lietuvos medikams, naujų žinių reikia nuolat ir nuolat tenka dalyvauti mokymuose. Tvarka, kaip galima dalyvauti mokymuose, kurių išlaidas apmoka farmacijos bendrovės, yra nustatyta Valstybės įstatymuose, ir jis tos tvarkos laikosi.

„Šilutės ligoninė niekada nefinansuoja tarptautinių mokymų išlaidų, tad tenka mokytis taip, kaip leidžia Valstybė“, – sakė jis.

E. Padimanskas tikino, kad jam, kaip straipsnyje kaltinamam korupcija medikui, Specialiųjų tyrimų tarnyba jokių priekaištų neturi ir jokia byla nėra užvesta. Tad ir triukšmas, laikraščio sukeltas dėl jo asmens, yra tendencingas ir bevertis, o L. Jagintavičienė išstodama iš frakcijos gal paskubėjo.

Mero pavaduotojas S. Šeputis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad kiekviena koalicija brangina savo narius. Tačiau jeigu L. Jagintavičienė apsispręs palikti valdančiąją koaliciją, joje liks 16 narių. Tai vis tiek būtų daugiau nei Tarybos mažumos politikų gretose, kur šiuo metu yra 8 politikai. Tad valdančioji koalicija galės veikti ir toliau.

Komercijos direktorius, korespondentas