VTEK: E. Padimanskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Edgaras Padimanskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, praneša Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

VTEK praneša, kad jos nariai vienbalsiai nusprendė, jog Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys E. Padimanskas sprendė klausimus, susijusius su savo valdoma bendrove. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų sausį E. Padimanskas dalyvavo savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant ir balsuojant, ar leisti F. Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti Grabupių filialą ir nuomotis patalpas iš UAB „Repteka“, kurios akcijų turi jis pats. Jei leidimas būtų duotas, Bendrovė sudarytų nuomos sutartį trims metams ir iš to gautų pajamų. Todėl E. Padimanskas negalėjo dalyvauti sprendžiant minėtąjį klausimą, tačiau nusišalinimo jis nepareiškė.

VTEK pabrėžia, kad kilus interesų konfliktui, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas. Nusišalinimas yra asmeninė kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareiga, kuri turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais.

VTEK praneša, jog siūlo Šilutės rajono savivaldybės merui ir Tarybos Etikos komisijai atkreipti Tarybos narių dėmesį į pareigą vengti interesų konflikto sprendžiant klausimus, tiesiogiai susijusius su juridiniais asmenimis, kurių dalyviai ir akcininkai šie valstybės politikai yra.